(1)
Iłowiecka-Tańska, I.; Gop, A.; Jaskulska, S. Projektowanie Pomocy Edukacyjnych: Transformacyjna wartość Procesu. Narracje Nauczycielek I Nauczycieli O własnym Uczeniu Się Podczas Stacjonarnych I Zdalnych Letnich Szkół Prototypowania. 10.14746/se 2021, 169-186.