(1)
Wojnowski, K. Moralia Wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – „O 13. Sprawach”. 10.14746/se 2021, 147-167.