(1)
Juszczak , M. Social Media Jako płaszczyzna Dyskusji Nad samobójstwem. Analiza Przypadku. 10.14746/se 2021, 133-147.