(1)
Głowacka-Sobiech, E. Sprawozdanie Z IV Laboratorium Kobiet Zespołu „Gdy Nauka Jest Kobietą”, Sala Lubrańskiego Collegium Maius UAM W Poznaniu, 25 Listopada 2021 Roku. 10.14746/se 2021, 183-185.