Melosik, Z. (2020). Tożsamość we współczesnej instytucji: zarządzanie poprzez przestrzenie upodmiotowienia. Studia Edukacyjne, (46), 39–48. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.3