Kabacińska-Łuczak, K., & Nawrot-Borowska, . M. (2020). Dziecięce zabawki świąteczne w świetle wybranych źródeł ikonograficznych 2. połowy XIX i początku XX wieku. Studia Edukacyjne, (46), 89–112. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.7