Jakubowski, W. (2020). Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze młodzieżowej. Studia Edukacyjne, (46), 113-123. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.8