Szarota, Z., & Perek-Białas, P.-B. (2020). Cztery rodzaje edukacji gerontologicznej w Polsce – sytuacja obecna i przyszłe potrzeby. Studia Edukacyjne, (46), 207–223. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.13