Dembiński, M. (2020). Kształtowanie wtórnego habitusu przez szkolne rytuały. Studia Edukacyjne, (46), 253-272. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.16