BÅ‚ajet, P. (2020). Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe. Studia Edukacyjne, (46), 273-283. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.17