Zbróg, Z. (2020). Zbiorowe pisanie biografii jako metoda uczenia się o sobie, o innych, o świecie. Studia Edukacyjne, (46), 357–372. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.23