Burkovičová, R. (2020). Zmiany w praktyce edukacyjnej w przedszkolach w Republice Czeskiej. Studia Edukacyjne, (46), 373–387. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.24