Połonnikow , A. (2019). Różnice dydaktyczne i edukacja. Rekonstrukcja przestrzeni narracyjnej w ujęciu Doroty Klus-Stańskiej (na przykładzie książki Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce). Studia Edukacyjne, (52), 317–328. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.21