Szymański, M. J. (2019). Balans na linie – kilka uwag o polskich reformach oświaty . Studia Edukacyjne, (52), 49-60. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.4