Abramowicz, D. (2019). Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392. Studia Edukacyjne, (52), 345-350. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21253