Barańska, M., Brenk, M., Mańkowska, A., & Nowak-Kluczyński, K. (2019). Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital . Studia Edukacyjne, (52), 351-354. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254