Melosik, Z. (2019). Książka jako „złoty standard” w naukach humanistycznych i społecznych. Studia Edukacyjne, (52), 7-22. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.1