Miąso , J. (2019). „Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego . Studia Edukacyjne, (53), 241–253. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13