Pawłowska, . B. (2019). Duma w procesie edukacji. Interakcyjna analiza przyczyn i konsekwencji pojawiania się dumy u nauczycieli i uczniów. Studia Edukacyjne, (53), 255–274. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.14