Teusz , G. (2019). Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji. Studia Edukacyjne, (53), 275-284. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.15