Karaszewska , H., Rajewska de Mezer , J., & Silecka-Marek , E. (2019). Rosnąca rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. Studia Edukacyjne, (53), 285-299. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.16