Rajewska de Mezer, J. (2019). Edukacja akademicka przyszłych pracowników socjalnych w zakresie zagadnień prawnych i jej znaczenie dla projektowania efektywnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej. Studia Edukacyjne, (53), 341-360. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.19