Adamczyk, D. (2019). Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147. Studia Edukacyjne, (53), 439-441. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21365