Kopeć, . . D. . . (2019). Rozważania wstępne o paradygmacie relacyjnym w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.4