Madalińska-Michalak, J. . (2019). Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania. Studia Edukacyjne, (55), 59–78. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.4