Ściupider-Młodkowska, M. (2019). Rodzina i miłość w epoce Ja. Wyzwania dla pedagogiki. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.9