DembiƄski, M. (2019). Wychowanie dziecka jako wyraz ludzkiej tragedii. Studia Edukacyjne, (55), 93-108. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.6