Pawluk-Skrzypek , A. (2019). „Ja i moja szkoła” w kontekście trudności związanych z doświadczaniem dysleksji rozwojowej – refleksja uczniów w wieku dorastania. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.10