Karmolińska-Jagodzik, E. (2019). Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce. Studia Edukacyjne, (55), 139-162. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.9