Wiatr , M. (2019). Rodzice w edukacji – między dyskursem instrumentalno-technicznym a krytyczno-emancypacyjnym. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.12