Motyka, M. A. (2019). Uwarunkowania liberalizacji stanowisk wobec narkotyków oraz ich zażywania zidentyfikowane w środowisku szkolnym – dane z badań. Studia Edukacyjne, (55), 223-244. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.13