Michalska, I. (2018). Nauczyciel dla nauczycieli i wychowawców. Michał Friedländer jako popularyzator wiedzy o wychowaniu w latach międzywojennych. Studia Edukacyjne, (48), 133–149. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.9