Michalski, G. (2018). Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935. Studia Edukacyjne, (48), 151–168. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.10