Mrozek , J. (2019). Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.15