Starek, L. (2019). Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18