Borzucka-Sitkiewicz, K. (2018). ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk. Studia Edukacyjne, (48), 187–200. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.12