Melosik, Z. . (2019). Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A Theoretical and Empirical Study, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 266. Studia Edukacyjne, (54). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21478