Rajewska de Mezer , . J. (2018). Wybrane problemy postępowania wobec nieletnich popełniających czyny karalne. Studia Edukacyjne, (48), 229–248. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.15