Czujko-Moszyk, E. (2018). Sukcesy fińskiego systemu edukacji, czyli dlaczego Finlandia szczyci się jednym z najlepszych systemów szkolnictwa na świecie – porównawcze studium przypadku. Studia Edukacyjne, (48), 349–365. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.23