Gonen-Avital , S. (2018). Różnice kulturowe w podejściu rodziców do trudności w uczeniu się ich dzieci oraz sposoby radzenia sobie z nimi – wprowadzenie do badania. Studia Edukacyjne, (48), 401-409. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.27