Nawrot-Borowska, M., & Krauze, E. (2018). Sprawozdanie z Seminarium naukowo-metodycznego „Dzieci wojny i dzieci uchodźcy – o prawach dzieci z różnych perspektyw” Bydgoszcz, 17 maja 2018 roku. Studia Edukacyjne, (48), 415-417. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.30