Futyma , S. (2017). Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji). Studia Edukacyjne, (45), 67–75. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.6