Kowalski , M., & Albański, Łukasz. (1). Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna). Studia Edukacyjne, (45), 123-138. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.10