Karmolińska-Jagodzik, E. (1). Rozmowy młodzieży z rodzicami. Narracja z perspektywy młodzieży. Studia Edukacyjne, (45), 153-183. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/22796