Wrona, D. (2020). Cosplay – znaczenie fenomenu w relacjach uczestniczek. Studia Edukacyjne, (56), 385-399. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.21