Kubiak, H. (2020). Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Studia Edukacyjne, (56), 167- 184. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.9