Błeszyńska, . K. M., & Orłowska , M. (2020). Seniorzy w cyberprzestrzeni. Między stereotypem a rzeczywistością. Studia Edukacyjne, (56), 153–166. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.8