Leksy, . K. (2020). Znaczenie podejścia partycypacyjnego w promocji zdrowia i profilaktyce nowotworowej. Studia Edukacyjne, (56), 309–321. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.17