Chojak, M. (2020). Neuropedagogika wśród dyscyplin naukowych – próba doprecyzowania nazewnictwa. Studia Edukacyjne, (56), 369-384. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.20