Jaskulska , S., & Jankowiak , B. (2020). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, (57), 47–65. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.4